^Nahoru

Rozpis UT zimní období

        Fotogalerie UT

Ceník pronájmu UT

 

pronájem plochy trénink

90min.

1 200,00 Kč

pronájem plochy trénink osvětlení

90min.

1 500,00 Kč

pronájem plochy zápas

120min.

2 600,00 Kč

pronájem plochy zápas osvětlení

120min.

                  3 000,00 Kč

 

 

 

Úhradu za pronájem UT (ceník výše), prosím pošlete na bankovní účet: KB, a.s. Strážnice č.ú. : 115-2979220237/0100

nejpozději do 7. pracovních dní od objednání, jinak bude Vámi vybraný termín, volně k dispozicí pro jiné zájemce.

Faktura za provedenou platbu Vám bude předána pří vstupu do areálu. (pronájem lze platit i hotově na místě,

po dohodě s odpovědnými osobami, bude Vám předán výdajový pokladní doklad, lhůta pro zaplacení zůstává stejná.)

 

Kontakty: zde  

 

 

 

 

Provozní řád užívání umělé trávy

Provozní podmínky

Na hřiště s umělým povrchem je povolen vstup v čisté obuvi,(turfy, kopačky - lisovky, tenisky). Je zakázán vstup v obuvi s kolíky ( kopačky, tretry apod.), jízda na kole, na motorových vozidlech, kolečkových bruslích a skateboardu.

Nošení nápojů do areálu hřiště je povoleno pouze v plastových uzavíratelných lahvích

Osobám pod vlivem alkoholu a omamných látek je vstup zakázán

V době uzavření areálu hřiště je vstup přísně zakázán

Za děti do 18 let zodpovídají rodiče.

 

V areálu hřiště je dále zakázáno:

Kouřit v celém prostoru hřiště, konzumovat alkoholické nápoje a omamné látky, odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená, odhazovat žvýkačky na umělý povrch a jeho okolí, poškozovat zařízení areálu, vstupovat mimo vyhrazenou provozní dobu, používat otevřený oheň, manipulovat s ostrými předměty, kamením, štěrkem apod., přinášet do areálu střelné zbraně, výbušniny, pyrotechniku, jedovaté látky, chemikálie či jiné předměty ohrožující zdraví a bezpečnost a jakýmkoli způsobem s nimi manipulovat, lézt po konstrukcích, sítích apod., přemísťovat pevné i mobilní zařízení hřiště mimo stanovená místa, narušovat veřejný pořádek nadměrným hlukem nebo jiným způsobem, vodit psy a jiná zvířata na hřiště, provádět veřejnou produkci, která by ohrožovala klidné užívání víceúčelového hřiště a klid obyvatel bydlících v nejbližším okolí,

 

Provozní doba UT. 

Fotbalové oddíly TJ Jiskra Strážnice, dle daných rozpisů tréninkových jednotek.

Ostatní zájemci o využití UT., ve volných časech na UT., po předešlé dohodě se správcem areálu, Rezervace je možná nejméně 1 den dopředu. Při rezervaci je objednavatel povinen uvést jméno, příjmení a telefonický kontakt.

Nelze-li ze strany objednavatele dodržet předem smluvený čas, je povinen tuto změnu neprodleně nahlásit, nejpozději 1 hodinu předem.

Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, nebo z bezpečnostních či technických důvodů může být rozhodnutím provozovatele provoz omezen či zrušen na dobu nezbytně nutnou.